Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består i dag av en rekke personer som utfyller hverandre på en god måte både når det gjelder drift av hjemmeside, facebook-gruppe, organisering av søk, feller, sporhund, jakt –og jegerkompetanse, hundehold.

Samlet har arbeidsgruppa en lang og bred erfaring med hunder og andre dyr. Blant annet avansert dyreredning, 15 års erfaring fra trening av hund i lydighet, hundemassasje, treningsinstruktør, drift av hundesenter, omplassering og adferds-trening, samt søk etter hund. Flere av oss har også erfaringer innenfor syke hunder, erfaring med trening av hunder med handikap.

Arbeidsgruppa jobber tett mot medlemmene av Facebookgruppa både gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vi bistår etter beste evne for fortvilte eiere som savner sine hunder.

I tillegg til dette har vi som Facebookveggen og statusrapporten viser i løpet av tiden jobbet med mange saker og hver sak bringer med seg nye erfaringer.

Kunne du tenke deg å jobbe mer aktivt i Nitrogruppa, ta kontakt med oss.

no Navn Epost Mobilnr Område Chipleser
1 Wenche wenche@nitrogruppa.no 918 08 545 Drammen-Lier-Asker-Bærum ja
2 Ingvild ingvild@nitrogruppa.no xxxxxx Drammen-Lier-Asker-Bærum-Slemmestad ja
3 Karin karin@nitrogruppa.no 952 71 584 Drammen-Røyken-Asker-Lier-Bærum ja
4 Helge helge@nitrogruppa.no xxxxxxx Oslo ja
5 Anne anne@nitrogruppa.no 974 68 481 Østfold ja
6 Kari kari@nitrogruppa.no 952 84 144 Fredrikstad-Sarpsborg ja
7 Kristin kristin@nitrogruppa.no 404 95 019 Drammen-Sande ja

I tillegg har vi flere kontaktpersoner rundt omkring som bistår oss på forskjellig vis.