Team Nitrogruppa

Team Nitrogruppa består i dag av en rekke personer som utfyller hverandre på en god måte både når det gjelder drift av hjemmeside, facebook-gruppe, organisering av søk, feller, sporhund, jakt –og jegerkompetanse, hundehold.

Samlet har Team Nitrogruppa en lang og bred erfaring med hunder og andre dyr. Blant annet avansert dyreredning, 15 års erfaring fra trening av hund i lydighet, hundemassasje, treningsinstruktør, drift av hundesenter, omplassering og adferds-trening, samt søk etter hund. Flere av oss har også erfaringer innenfor syke hunder, erfaring med trening av hunder med handikap.

Team Nitrogruppa jobber tett mot medlemmene av Facebookgruppa både gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vi bistår etter beste evne for fortvilte eiere som savner sine hunder.

I tillegg til dette har vi som Facebookveggen og statusrapporten viser i løpet av tiden jobbet med mange saker og hver sak bringer med seg nye erfaringer.

Kunne du tenke deg å jobbe mer aktivt i Nitrogruppa, ta kontakt med oss.

no Navn Epost Område Chipleser
1 Wenche wenche@nitrogruppa.no Drammen-Lier-Asker-Bærum ja
2 Ingvild ingvild@nitrogruppa.no Drammen-Lier-Asker-Bærum-Slemmestad ja
3 Karin karin@nitrogruppa.no Drammen-Røyken-Asker-Lier-Bærum ja
4 Helge helge@nitrogruppa.no Oslo ja
5 Anne anne@nitrogruppa.no Oppland ja
6 Kari kari@nitrogruppa.no Fredrikstad-Sarpsborg ja
7 Kristin kristin@nitrogruppa.no Drammen-Sande ja

I tillegg har vi flere kontaktpersoner rundt omkring som bistår oss på forskjellig vis.