Historien om opprettelsen av Nitrogruppa,

startet med hunden Nitro


Mange mange frivillige stilte opp underveis i det 3 uker lange søket etter hunden Nitro. Gruppa med frivillige mennesker hvor mange ikke kjente hverandre fra før ble enige om å starte en gruppe og koordinere seg basert på frivillighet til minne om Nitro - dermed oppstod Nitrogruppa.


I forbindelse med Nitro sin død, ble det samlet inn penger til obduksjon og kremasjon. Obduksjonen viste at Nitro døde av magedreining. Spor i snøen viste at hun hadde dratt seg inn under noen busker før hun døde. Nitro ble begravet her.


Det var penger igjen etter innsamlingen til obduksjon og  kremasjon og disse pengene ble brukt til å stifte Nitrogruppa.