ID-hund

Sertfisert ID-hund eller en identifikasjonshund er en sporhund eller en søkshund som er trent til å identifisere den lukten den blir presentert for. Alle hunderaser kan benyttes.Utdanning og lisensiering foregår gjennom et samarbeid med Hundiagården i Mottala, Sverige, som står bak www.IDhund.se. ID-hund ekvipasjen må resertifiseres hvert år, og skal kunne fremvise legitimert godkjent bevis.

Serifiserte ID-hunhund ekvipasjer er trent på planlegging av søk, ettersøk, sporopptak og diskriminering av lukt. Du vil gjenkjenne sertifiserte ID-hunder med at de har på dekken og lisensen som hundefører bærer rundt halsen.


Ren lukt

Hundens egen lukt er det som legger grunnlaget for det en ID-hund skal søke etter. Det er meget viktig at det kun er lukt av den savnede hunden på det som hundefører skal lage "smeller" av.

Det kan lages smeller av en sele, et halsbånd, et dekken, eller hundens teppe.Hva er oppgaven til en ID-hund?

    Sporprøver for ID-hunder skiller seg fra andre sporprøver, gjennom at ID-hunder må kunne identifisere det spesifikke individet den har fått ID-lukten av og avstå fra å følge lukt etter andre individer.

    Nitrogruppa har Norges eneste lisensierte ID-hunder.    Hvor har vi ekvipasjer?

    Ekvipasjene ligger under det fylket som de operer fra. Noen av ekvipasjene har mulighet til å operere utenfor sitt hjemmeområdet. Ekvipasjer tar seg ikke betalt for å stille opp, da dette er basert på frivillighet, men det er ønskelig at hundeeier dekker reiseutgifter med bil, bompenger og eventuell parkering.