IDHund

Våre IDhund-ekvipasjer er utdannet av Svenska IDhundutbildningen eller etter opplegg godkjent av Svenska IDhundutbildningen, gjennom franchisetaker Nitrogruppa as. Godkjente IDhunder kjennes igjen bl.a på tjenestedekkenet på hunden og lisensen til ekvipasjen som de får etter godkjent prøve.

Ekvipasjene ligger under det fylket som de opererer fra. Noen av ekvipasjene har mulighet til å operere utenfor sitt hjemmeområdet. De vil da ha behov for å få dekket sine reiseutgifter.

Hva er oppgaven til en IDhund?

  • Den finner retningen som den forsvunnede hunden har tatt
  • Den kan finne område som hunden befinner seg i
  • Den kan bekrefte eller avkrefte observasjoner av hunden.

En IDhund-ekvipasje skal IKKE fange hunden. Den skal kun finne område hunden er i. Selve innfangingen skal eier eller medhjelpere utføre.

Når et hund skal fanges inn, så er det behov for en gjennomtenkt plan og velfungerende ettersøksgruppe. ID-ekvipasjen er en viktig del av gruppa og kan hjelpe til med å finne viktig informasjon om hvordan bevegelsesmønsteret til hunden og i hvilket område den befinner seg.

Hvis det f.eks er en hund på rømmen som har dratt av gårde med line etter seg, og man frykter at den sitter fast – kan IDhunden spore hvor den befinner seg. Det samme gjelder om den sitter innesteng et sted.

Som oftest er sporarbeidet den minste delen av ettersøket. Dyr ønsker ikke å bli reddet, i motsetning til oss mennesker. Å spore de og komme for nær medfører at dyret flytter på seg. En IDhund ekvipasje kan vise deg hvor du skal begynne innfangingen men vil ikke gå så nær den at de risikerer å jage hunden videre.

En IDhund skal være flink til å finne spor og kunne velge ut det eksakte sporet vi leter etter og som matcher lukten på ID-lukten av det dyret som er borte. Det er sjelden vi går spesielt lange spor, for det er viktig å spare på hundens og egne krefter. IDhundens viktigste oppgaver er å gi indikasjoner på retning – dermed kan man bruke bil og finne igjen sporet litt lenger unna. Hunden skal klare å bli klare å bli tatt av sporet ofte og deretter kunne ta opp og fortsette igjen.  

Dersom hunden blir funnet, kan den være skadet eller syk. Og en lisensisert IDhundfører har også fått opplæring i førstehjelp på hund. IDhundsekvipasjen er en spisskompetanse og ekspertråd til søkslederen ved lokalisering, bekrefte observasjoner og gjennomsøke områder.

Det kreves trening for å oppnå den status som er nødvending for denne spisskompetansen. Kunnskap er ferskvare og IDhundekvipasjen må derfor gjennomføre en arbeidsprøve hvert år for å vise at de har den kompetansen som behøves.

Ved bestått arbeidsprøve får ekvipasjen en lisens som varer i ett år.