Styret

Styret i Nitrogruppa AS består av:

Styreleder:

Frank Lauvstad

Nestleder

Eilen Wathne Vestergård

Styremedlemmer:     

Marny Grønli

Tonje Elisabeth Johansen

Monica Hansen

Styret tar seg av ledelse og saker som ikke alltid er direkte relatert til hunder på rømmen.

AKSJESELSKAP

Nitrogruppa er et aksjeselskap som er registrert i Frivillighetsregisteret noe som bekrefter at dette er en organisasjon uten profitt (aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet).

GRASROTANDEL

Nitrogruppa oppfyller vilkårene for å motta grasrotandelen

  • Vårt organisasjonsnummer:  999 234 674 
  • Vårt kontonummer:  15033 16 9628
  • Vipps: 24972

se vårt dokumentarkiv